Rotfylling

Rotbehandlingen innebærer at tannlegen fjerner årsaken til skaden, f.eks karies, om det er mulig. Deretter tas pulpa bort og rotkanalene fylles igjen. Det vanligste fyllingsmaterialet er guttaperka, et gummilignende materiale som klistres fast i kanalen. Til slutt fremstilles en fylling eller en krone som erstatning for den skadde tannkronen.


Det kan i blant ta litt tid å utføre en rotbehandling. I blant er rotkanalene trange og bøyde, noe som kan gjøre arbeidet litt vanskeligere. Det viktige er at kanalene er ordentlig rengjort før de rotfylles.

Hos oss i Follo Tannlegesenter utføres som oftest behandlingen med vanlig lokalbedøvelse og er smertefri. Om pulpa er død behøves det som regel ingen bedøvelse. Det finnes altså ingen grunn til å være urolig for at det skal gjøre vondt.

ferdig_78A4127

BESTILL TIME

Bestill time